Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Περιοχές φωλιάσματος υδρόβιων πουλιών και υπερθέρμανση

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα έδειξαν ότι για την κατανομή των υδρόβιων πουλιών στην ηπειρωτική Ευρώπη κύριος παράγοντας είναι η περιβαλλοντική ενέργεια ή με άλλα λόγια η θερμοκρασία. Αυτή επηρεάζει την κινητικότητα των πουλιών και πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι ερευνητές χώρισαν τα πουλιά της ηπειρωτικής Ευρώπης, των Βρετανικών νήσων και της Ισλανδίας σε ομάδες (corotypes, που αποτελούν δείκτες που σχετίζονται με την απόκριση των ειδών στο περιβάλλον τους) με σκοπό να κατανοήσουν τους ιστορικές και οικολογικές διαδικασίες που καθορίζουν τις προτιμήσεις τους για κατοικία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι, από περιβαλλοντικής απόψεως, οι θερμοκρασία (ως περιβαλλοντική ενέργεια) είναι καθοριστικός παράγοντας για την γεωγραφική κατανομή των περισσοτέρων ομάδων. Η πιθανή υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη διαχείριση της ορνιθοπανίδας, καθώς αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει τα πουλιά που φωλιάζουν στο βορρά να πάνε πιο βόρεια, ενώ πουλιά από την ανατολή να οδεύουν προς το νότο. Συνεπώς, θα εμφανιστεί μία γεωγραφική αναπροσαρμογή μεταξύ των βόρειων και κεντρικών ευρωπαϊκών ειδών. Αναπαραγωγικοί πληθυσμοί κοντά στην Αρκτική θα μπορούσαν ακόμη και να χαθούν από την ήπειρο.


Ακόμα, από την έρευνα φάνηκε ότι η διαθεσιμότητα του νερού και των πόρων, η κλιματική εποχικότητα και η έκταση της περιοχής για κατοικία είναι δευτερεύοντες παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των ειδών στην Ευρώπη.

Τέλος, οι επιπτώσεις των παγετωδών περιόδων της Τεταρτογενούς περιόδου (2,5 χρόνια πριν έως σήμερα) και η υψηλή κινητικότητα των υδρόβιων πουλιών μπορεί να παρέχει μία ιστορική εξήγηση για την ευρεία εξάπλωση αυτών των ειδών Το γεγονός ότι μερικά από τα πιο γεωγραφικά περιορισμένα είδη στην Ευρώπη είναι υψηλά διεσπαρμένα και μπορούν να βρεθούν εκτός της ηπείρου δηλώνει ότι μόνο τα ζώα που είναι πολύ κινητικά μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις δριμείες καιρικές συνθήκες των περασμένων χιλιάδων ετών.

Πηγή: ScienceDaily

2 σχόλια:

AndreasVr είπε...

Και φαντάζεσαι πως μια αλλαγή στη "φυσιολογική" κατανομή, θα πυροδοτήσει ένα σωρό ακόμη αλλαγές σε άλλα είδη. Nice post!

biologion είπε...

Δυστυχώς έτσι είναι..μία αλυσιδωτή αντίδραση, που αν ξεκινήσει μάλλον δύσκολα σταματάει. Να' σαι καλά!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails