Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Μικρές κλιματικές αλλαγές μπορούν να πυροδοτήσουν αιφνίδιες αλλαγές στα οικοσυστήματα

Μικρές κλιματικές αλλαγές μπορούν να πυροδοτήσουν αιφνίδιες αλλαγές στα οικοσυστήματα οι οποίες μπορεί να μην είναι αναστρέψιμες. Μερικές από αυτές τις αλλαγές, όπως οι πληθυσμιακές εκρήξεις εντόμων, οι φωτιές και ο μαρασμός των δασών , μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τους ανθρώπους, αλλά και τα οικοσυστήματα με τα ζώα και τα φυτά που ζουν σε αυτά.

Η Γεωλογική Επιτροπή των ΗΠΑ εξέδωσε μία καινούργια εκτίμηση για της επιπτώσεις ενός θερμαινόμενου κόσμου στα "οικολογικά όρια" στην Βόρεια Αμερική. Η αναφορά αυτή είναι ουσιαστικά μία σύνθεση της δημοσιευμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας και καταδεικνύει τι έρευνες και βήματα πρέπει να γίνουν για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις.

Το οικολογικό όριο είναι ένα σημείο όπου εμφανίζονται απότομες αλλαγές στο οικοσύστημα που παράγουν μεγάλες, διαρκείς και δυνητικά μη αναστρέψιμες αλλαγές.

"Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας είναι ότι μόλις ένα οικολογικό όριο ξεπεραστεί το εν λόγω οικοσύστημα είναι πολύ πιθανόν να μη ξαναγυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση" λέει η USGS Associate Director for Biology Susan Haseltine. "Η ύπαρξη των ορίων θα έπρεπε να είναι το βασικό ζήτημα για τους επιστήμονες και για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση των οικοσυστημάτων".

Η ομάδα μελέτης δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι ανθρώπινες δράσεις μπορεί να αυξήσουν τις δυνατότητες ενός οικοσυστήματος για ξεπεράσει το οικολογικό του όριο. Για παράδειγμα η επιπλέον κατανάλωση νερού από τους ανθρώπους σε μία λεκάνη απορροής που έχει υποστεί τις συνέπειες της ανομβρίας μπορεί να πυροδοτήσει βασικές αλλαγές στην υδρόβια ζωή που μπορεί να μην είναι αντιστρέψιμες. Οι ερευνητές αλλά και τα κέντρα των αποφάσεων πρέπει να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για να προβλέπουν τις επιδράσεις συγκεκριμένων οικολογικών διαταραχών και να καταλαβαίνουν τα αρχικά σημάδια κινδύνου των επικείμενων οικολογικών ορίων.

Η αναφορά ακόμα συμπεραίνει πως αν και δεν υπάρχει αρκετή γνώση για τα οικολογικά όρια οι ερευνητές ήδη γνωρίζουν πως ότι τα οικοσυστήματα θα διαφέρουν σημαντικά στα σχετικά όρια. Τα περισσότερο ευάλωτα περιβάλλοντα, όπως αυτά που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα εκτός της κλιματικής αλλαγής, θα φτάσουν το όριό τους για απότομη αλλαγή σίγουρα νωρίτερα από άλλα.

Πηγή: ScienceDaily

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails