Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Ριζοσπαστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η αγροτική πολιτική θέτει σε κίνδυνο τη διάσωση της βιοποικιλότητας

Δημοσιεύτηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αναλύει την κατάσταση εκατοντάδων τύπων οικοτόπων και πάνω από χίλια είδη ζώων και φυτών που προστατεύονται από την Οδηγία «Οικότοποι» της Ε.Ε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η έκθεση τονίζει ότι η Ε.Ε. ενδέχεται να αποτύχει στο στόχο της για το 2010 για την συγκράτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας, επισημαίνοντας ότι μόνο το 17% των οικοσυστημάτων της Ε.Ε. είναι σε καλή κατάσταση.

Η έκθεση της Επιτροπής, κατηγορεί κυρίως την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία για την κακή κατάσταση των οικοσυστημάτων της λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και πολιτικής βούλησης.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα στοιχεία της έκθεσης, συνάδουν με τα στοιχεία της Ορνιθολογικής, αναδεικνύοντας την εμφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη βιοποικιλότητα και την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αφού σημειώθηκε «άγνωστο» σε περισσότερα από το 50% των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος της Πολιτείας αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εξηγεί τη μείωση πολλών ειδών πουλιών στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο παγκοσμίως απειλούμενος Ασπροπάρης και το Όρνιο, των οποίων οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 70% την τελευταία δεκαετία. Επίσης, κοινά είδη της Ελληνικής αγροτικής υπαίθρου, όπως η Γαλιάντρα και η Καμπίσια Πέρδικα, παρατηρούνται σε όλο και λιγότερες περιοχές της χώρας μας.

Η έκθεση υπογραμμίζει της, ότι οι οικότοποι που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική προσπαθεί να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, η Ελλάδα δεν την έχει ενσωματώσει σε βαθμό που να εξασφαλίζει τη προστασία της βιοποικιλότητας.. «Η Ελλάδα αντί να χρηματοδοτεί τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για τη προστασία της βιοποικιλότητας, προωθεί την εντατικοποίηση της γεωργίας με αναδασμούς σε όλη την Ελλάδα» πρόσθεσε ο Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Ήδη από τον Απρίλιο, η Ορνιθολογική, σε συνεργασία με την Birdlife, έχει προτείνει ένα σύνολο μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την Ε.Ε. για τη διασφάλιση των εθνικών οικοσυστημάτων από το 2010 και μετά.

«Δεν αντέχουμε μία ακόμη αποτυχία όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Η ευεξία, η ασφάλεια των τροφίμων και η οικονομική ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται από το φυσικό της περιβάλλον», καταλήγει ο Konstantin Kreiser, Διευθυντής Πολιτικής Ε.Ε. της BirdLife.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Ημερ/νία: 16-07-2009

Από Ορνιθολογική Εταιρία Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails