Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Γενετικά τροποποιημένα ζώα στην αγορά;

Η αμερικάνική Υπηρεσία τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για κυκλοφορία προϊόντων που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένα ζώα, όπως σολομός, κοτόπουλο και άλλα. Τα πλεονεκτήματα αυτών των οργανισμών είναι η γρήγορη αύξηση ,η μεγάλη αποδοτικότητα, η ανοχή σε ασθένειες που γενικά τα καθιστούν πιο συμφέροντα για την παραγωγή.

Η μεγαλύτερη απειλή από αυτούς τους οργανισμούς είναι η δημόσια υγεία, η διασταύρωση με φυσικούς πληθυσμούς και έτσι ο γενετικός εκφυλισμός των τελευταίων αλλά και φυσικά οι εμπορικές συμμαχίες που δημιουργούνται ώστε να εξυπηρετούνται συμφέροντα των εταιριών που παράγουν αυτά τα προϊόντα σε βάρους του απλού αγρότη ή κτηνοτρόφου. Συνεπώς, για την κυκλοφορία τους πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και για τις τρεις μεγάλες απειλές.

Για την απειλή της δημόσιας υγείας πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχει πριν την κυκλοφορία του προϊόντος, αλλά και ειδική σήμανση σε αυτό ότι περιέχει ΓΤΟ. Η ειδίκη αυτή σήμανση δεν είναι υποχρεωτική στην διάταξη της FDA.

Η πιο σοβαρή απειλή προς το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα είναι η διασταύρωση γενετικά τροποποιημένων πληθυσμών με φυσικούς. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διασταύρωσης θα ήταν καταστροφικό για τη φυσική ζωή του περιβάλλοντος.

Για την τρίτη απειλή σας παραπέμπουμε σε ένα πολύ καλό και κατατοπιστικό άρθρο από το biology4u.gr

Μία σωστή αναφορά όμως σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμόυς δε πρέπει να μην αναφέρεται και στα θετικά που αυτά έχουν. Σε αυτό απαντά πάλι το άρθρο από το biology4u.

biology4u

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails