Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Ενσωματώνεται η Οδηγία που εξασφαλίζει ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος που υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Σουφλιά, ως περιβαλλοντικές ορίζονται οι άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στο υδάτινο περιβάλλον, τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους και η άμεση ή έμμεση μόλυνση του εδάφους, η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Την ευθύνη για την εφαρμογή της οδηγίας φέρει το ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Περιφέρειες, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος.

Η αρμόδια αρχή, το ΥΠΕΧΩΔΕ ή η Περιφέρεια, έχει τις αρμοδιότητες:
* Εφόσον εμφανίζεται μία άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς, να υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης (δυνητικά ρυπαίνων) να λάβει προληπτικά μέτρα.
* Όταν επέρχεται η ζημιά, να υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης (τα οποία καθορίζονται με βάση τους κανόνες και τις αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας)
Επιπλέον, η αρμόδια αρχή και στις δύο περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια τα προληπτικά μέτρα ή τα μέτρα αποκατάστασης και στη συνέχεια να ανακτήσει τα έξοδα από τους φορείς εκμετάλλευσης, που εμπλέκονται στην υπόθεση.
΄
Πολύ ωραίο ακούγεται κάτι τέτοιο, αλλά λέτε κάτι να αλλάξει? Η μόνη λέξη που ταιριάζει είναι μακάρι! Και μακάρι να μη φτάσουμε στο σημείο "ο ρυπαίνων πληρώνει", αλλά να μείνουμε στο "ο δυνητικά ρυπαίνων, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα".
Την τελευταία παράγραφο τη σημειώνω με έντονα, διότι για σκεφτήτε τι έλλειμα έχει να δημιουργηθεί αν όντως ο αρμόδιος φορέας λάβει προληπτικά μέτρα ή μέτρα αποκατάστασης, και στο τέλος δει εργοστασιάρχες που ευθύνονται για την ρύπανση να την κάνουν για βαλκάνια, αφήνοντας εδώ το χρέος...Λέω τώρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails