Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Ο θαυμαστός κόσμος των ζώων - Σκυριανό αλογάκι

Το σκυριανό αλογάκι είναι μία από τις έξη φυλές αλόγων που διαβιούν στην Ελλάδα (Ηλείας, Μεσσαράς, Πηνείας, Θεσσαλίας και Σκύρου). Χαρακτηρίζεται από το μικρό σε μέγεθος σώμα του, με χοντρό κεφάλι και μεγάλα μάτια και ρουθούνια. Ο λαιμός είναι πολύ δυνατός και χοντρός σε αναλογία με τις ωμοπλάτες και το στέρνο, που είναι στενά και απότομα. Τα χρώματα των Σκυριανών αλόγων είναι διάφορες αποχρώσεις του καστανού και του κοκκινόφαιου και σπανιότερα το λευκό ή το γκριζόφαιο.


Το φυσικό του περιβάλλον είναι το ΝΑ τμήμα του νησιού της Σκύρου, το επονομαζόμενο Βουνό, στο όρος Κόχυλας. Τα άλογα αυτά ζουν σε αγέλες και είναι πολύ φιλικά προς τον άνθρωπο, καθώς από παλιά οι σχέσεις τον δύο αυτών ειδών ήταν αρμονικές και σχέσεις αλληλεξάρτησης

Οι απόψεις για την προέλευσή του διίστανται. Κάποιοι πιστεύουν ότι τις ρίζες τους πρέπει να τις αναζητήσουμε στη Μυκηναϊκή εποχή και κάποιοι στην παλαιολιθική Επίσης, κάποιοι βρίσκουν ομοιότητες με το άλογο του Ταρπάν, ενώ κάποιοι άλλοι με το Ιππάριον. Όπου και να βρίσκεται η αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι το σκυριανό αλογάκι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στη γη.

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι.. για πόσο καιρό ακόμα θα υπάρχουν; Αυτό γιατί σήμερα αριθμεί συνολικά περίπου 200 ζώα. Οι κύριες αιτίες για τη σημαντική αυτή μείωση του πληθυσμού του είναι: α) η εκμηχάνιση της γεωργίας, β) η έλλειψη κινήτρων για τους ιδιοκτήτες, γ) η υπερβόσκηση, δ) η αδιαφορία των αρμοδίων και ε) η ελεύθερη συμβίωση με όνους.


Για τη σωτηρία αυτής της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας πρέπει να δραστηριοποιηθεί η πολιτεία αρχικά προσφέροντας κίνητρα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να αξιοποιούν όπως παλιά αυτά που μπορεί να προσφέρει ένα σκυριανό αλογάκι. Επίσης σημαντικότατο είναι να διατηρηθεί και να μην υποβαθμιστεί ο βιότοπός τους. Εδώ όμως η πολιτεία δεν λειτουργεί ορθά, καθώς έχει ορίσει ως περιοχή για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας μέρος του βιότοπου του σκυριανού αλόγου. Έτσι στην προσπάθεια να γίνει ένα καλό (παραγωγή αιολικής ενέργειας) θυσιάζεται το σκυριανό αλογάκι. Άμεσης προτεραιότητας είναι και η ολοκλήρωση και η λειτουργία του «Κέντρου Ελεγχόμενης Αναπαραγωγής και Επισκεψιμότητας» στο νησί της Σκύρου.

Τέλος, πέρα από το γεγονός ότι, καθαρά από πλευράς βιοποικιλότητας κάθε απώλεια φυλής πρέπει να θεωρείται στις μέρες μας ανεπίτρεπτη, το Σκυριανό αλογάκι όπως και οι άλλες ελληνικές φυλές αλόγων αποτελούν για την Ελλάδα σημαντικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και πηγή οικονομικού ενδιαφέροντος και είναι απολύτως αναγκαίο και εφικτό οι φυλές αυτές να προστατευθούν και να δοθούν κίνητρα για την ουσιαστική ενδυνάμωσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails