Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Γεωγραφική ποικιλότητα των HPV ιών, υπεύθυνων για τον καρκίνο της μήτρας του ανθρώπου


Η Ελλάδα είναι μία από της πρώτες χώρες της Ευρώπης που έχει εισάγει το εμβόλιο HPV στο εθνικό της πρόγραμμα εμβολιασμών. Το εμβόλιο αυτό είναι ένα τετραδύναμο εμβόλιο έναντι των ιϊκών τύπων HPV 16,18 που είναι οι κύριοι ογκογόνοι ιοί, υπεύθυνοι για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και των HPV 6,11 που είναι υπεύθυνοι για τα γεννητικά κονδυλώματα. Οι τύποι αυτοί του ιού είναι οι πιο κοινοί για τις παθήσεις που προαναφέραμε, παρόλα αυτά η κυριαρχία του κάθε τύπου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

Σε μελέτες που έγιναν από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το πανεπιστήμιο Κρήτης σε γυναίκες που είχαν μολυνθεί από τον ιό HPV παρατηρήθηκαν διαφορές στην κυριαρχία του κάθε τύπου. Σε ποσοστό 29,7% των γυναικών της Κρήτης υπεύθυνος τύπος για καρκίνωμα στη μήτρα είναι ο HPV 18, αντίθετα στην βόρεια Ελλάδα κυρίαρχος είναι ο τύπος HPV 16 στο 34,2% των γυναικών. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα 50% περίπου του συνόλου των μολυσμένων γυναικών είχαν προσβληθεί από διαφορετικό τύπο του ιού HPV και όχι από τους παγκοσμίως κυρίαρχους HPV 16 και 18, ενάντια στους οποίους κυκλοφορεί εμβόλιο.

Πόσο αποτελεσματικό είναι, επομένως, το τετραδύναμο αυτό εμβόλιο HPV 16, 18, 6, 11; Σίγουρα το πρώτο βήμα έγινε για την θεραπεία ή καλύτερα την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας, χρειάζονται όμως παραπάνω έρευνες για την πλήρη πρόληψή του.Πηγή: I. MAMMAS, D. VAGELI and D. SPANDIDOS, Geographic variations of human papilloma virus infection and their possible impact on the effectiveness of the vaccination programme, ONCOLOGY REPORTS 20: 141-145, 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails