Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Κοραλιογενείς ύφαλοι και αύξηση του CO2

Εικόνες σαν και αυτήν πιθανώς να χαθούν στο μέλλον λόγω της αύξησης συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η αύξηση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα, CO2, μπορεί εκτός από το να αναστείλει την αύξηση των κοραλλιογενών υφάλων να προκαλέσει και τη διάλυσή τους. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι με την αύξηση του CO2 είναι διπλό, από τη μία η οξείδωση του νερού των ωκεανών και από την άλλη η αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό συμπεραίνει μία νέα έρευνα που έγινε από τα πανεπιστήμια Carnegie Institution και Hebrew University of Jerusalem. Οι ερευνητές έκαναν προσομοιώσεις με συγκεντρώσεις CO2 280ppm που ήταν πριν τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι και 750ppm. Σήμερα η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα είναι 380ppm και αυξάνεται σημαντικά λόγω ανθρωπογενών εκλύσεων βιομηχανικών αερίων.

Τα δύο μεγάλα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι ΄ύφαλοι είναι η μη δυνατότητα ασβεστοποίησης και η λεύκανσή τους που γίνεται όταν νεκρωθούν τα συμβιωτικά άλγη που φέρουν. Με αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 βρέθηκε ότι θα συμβούν και τα δύο αυτά καθώς οξειδώνεται το νερό των ωκεανών και αυξάνεται η θερμοκρασία. Επομένως, αύξηση της συγκέντρωσης του εν λόγω αερίου θα αναστείλει την αύξηση των υφάλων, με αποτέλεσμα η ισορροπία αύξησης-διάλυσης να γείρει εμφανώς προς το δεύτερο. Σε όλα αυτά βέβαια δεν συγκαταλέγονται τα προβλήματα ρύπανσης, στα οποία οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι.

Πηγή: ScienceDaily

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails